Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κάρμα Νικόλαο, για την ευγενική προσφορά του χρηματικού ποσού των 50 για την αγορά καύσιμης ύλης (κάρβουνα), για το ψήσιμο του Πασχαλινού οβελία από τα μέλη του Θεραπευτικού Προγράμματος του Κ.Α.Τ.Κ..