Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής των ενδιαφερόμενων κρατούμενων στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα του Κ.Α.Τ.Κ. Ελεώνα Θηβών ” ΕΠΙΛΟΓΗ ” είναι οι εξής :

  • Να είναι ηλικίας άνω των 17 ετών συμπληρωμένων.
  • Να έχουν καταδικαστεί με ποινή στερητική της ελευθερίας που δεν υπερβαίνει τα 12 έτη, σε περίπτωση δε ποινών που έχουν συγχωνευθεί, μετά την είσοδο στο Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ., να μην υπερβαίνει η συνολική ποινή τα 15 έτη.
  • Να έχουν εκτίσει το 1/10 της ποινής τους σε περίπτωση ποινών κάθειρξης και σε περίπτωση ποινών φυλάκισης να έχουν εκτίσει τουλάχιστον ένα ( 1 ) μήνα.
  • Να έχουν διαγωγή στη φυλακή η οποία να παρέχει βάσιμη προσδοκία για καλή συμπεριφορά και συνεργασία κατά τη συμμετοχή τους στο πολυφασικό θεραπευτικό πρόγραμμα. Η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικών ποινών για πειθαρχικά παραπτώματα που σχετίζονται με τη χρήση να μη λαμβάνονται υπόψη για τη διαγωγή τους.
  • Να είναι εξαρτημένοι από ψυχότροπες ουσίες. Η εξάρτηση από αυτές αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση ή με προγενέστερη πραγματογνωμοσύνη ή με βεβαίωση σύμφωνα με την οποία συμμετείχαν ή ζήτησαν να συμμετάσχουν σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα απεξάρτησης ή συντήρησης.
  • Να μην πάσχουν από ψυχική νόσο η οποία καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή τους στο Θεραπευτικό πρόγραμμα.
  • Εάν είναι αλλοδαποί να κατανοούν την Ελληνική γλώσσα.