Θεσμικό πλαίσιο

Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατούμενων Ελεώνα – Θηβών (ΚΑΤΚ) μπορείτε να διαβάσετε τα παρακάτω έγγραφα:

ΥΑ-137061-οικ.2002 ΑΡΧΙΚΗ ΚΥΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚYA 2010

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΥΑ 2013