Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος που επιθυμεί να ενταχθεί στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα του Κ.Α.Τ.Κ. Ελεώνα Θηβών “ΕΠΙΛΟΓΗ”,

  1. Εφόσον πληροί τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις υποβάλλει αίτηση μεταγωγής για το Κ.Α.Τ.Κ. όπου ο πλήρης φάκελός του αποστέλλεται στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών η οποία τον αξιολογεί , το εξετάζει και τον κρίνει αποδεκτό ή απορριπτέο.
  2. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί την προϋπόθεση της τοξικομανίας με τους προαναφερθέντες τρόπους ( καταδίκη ως τοξικομανής, πραγματογνωμοσύνη, βεβαίωση παρακολούθησης κάποιου αναγνωρισμένου προγράμματος απεξάρτησης ή συντήρησης), υποβάλλει αίτηση προς τον Διευθυντή του Κ.Α.Τ.Κ. Ελεώνα Θηβών, διαμέσου του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης στο οποίο βρίσκεται, όπου του χορηγείται βεβαίωση πως επιθυμεί να παρακολουθήσει το Θεραπευτικό Πρόγραμμα, βεβαίωση η οποία πληροί την προϋπόθεση της τοξικομανίας και ο φάκελος ολοκληρώνεται ώστε να αποσταλεί στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών ( Κ.Ε.Μ. ) προς εξέταση.