Συμβουλευτικός σταθμός

Προκειμένου να επιτευχθεί η συνεχής και ταχύτερη ροή κρατουμένων χρηστών στο ΚΑΤΚΕΘ, κρίθηκε αναγκαία τον Απρίλιο του 2007, η μόνιμη λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του Θεραπευτικού Προγράμματος του ΚΑΤΚ απευθύνεται σε όλους τους κρατούμενους που βρίσκονται στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Οι δύο ομάδες του Συμβουλευτικού λειτουργούν μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, και δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός ομαδικού πλαισίου που είναι η ισότητα των μελών, ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοβοήθεια για την επίτευξη του κοινού στόχου.

Βασικοί στόχοι είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των συμμετεχόντων και η ενδυνάμωση στη προσπάθειά τους να απέχουν από τη χρήση τοξικών ουσιών. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να μη βρίσκονται υπό την επήρεια ουσιών, όταν έρχονται στην ομάδα, να έχουν φροντίσει την εμφάνισή τους , να είναι συνεπείς στην ώρα τους και να εκφράζουν τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους.

Για αρκετούς τοξικομανείς κρατούμενους οι ομάδες του Συμβουλευτικού Σταθμού αποτελούν τη πρώτη τους επαφή με ένα Πρόγραμμα Απεξάρτησης. Αυτό συμβάλει στο να ξεπεράσουν πιθανές προκαταλήψεις και στερεότυπα που τους εμπόδιζαν συχνά και για αρκετό χρόνο να αναζητήσουν βοήθεια από θεραπευτικά προγράμματα.

Μετά το πέρας δύο μηνών συστηματικής παρακολούθησης των ομάδων, οι κρατούμενοι δικαιούνται να ζητήσουν βεβαίωση παρακολούθησης του Συμβουλευτικού Σταθμού για να τη χρησιμοποιήσουν για κάθε νόμιμη χρήση.