Κλειστό πρόγραμμα

Θεραπευτική Κοινότητα

Η κοινότητα είναι η προτελευταία φάση του προγράμματος. Ταυτόχρονα είναι και η τελευταία φάση στο πλαίσιο της φυλακής. Εδώ τα μέλη συγκατοικούν σε έναν ξεχωριστό χώρο του προγράμματος, όπου οι ίδιοι οργανώνουν και διαχειρίζονται την κοινή τους ζωή. Ανακαλύπτουν τη χαρά που μπορεί να δώσουν οι σχέσεις με τους άλλους και μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τα συναισθήματα που προκύπτουν από αυτές χωρίς την ανάγκη των ουσιών ,της φυγής ή της βίαιης συμπεριφοράς. Η ειλικρίνεια, ο σεβασμός του άλλου, η αλληλοβοήθεια, η έννοια της ατομικής και συλλογικής ευθύνη είναι οι βασικές αξίες της κοινότητας, είναι αυτές που δημιουργούν τελικά το ασφαλές πλαίσιο της αλλαγής.