Τι είναι το Κ.Α.Τ.Κ

Το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων (ΚΑΤΚ) βρίσκεται κοντά στο χωριό Ελεώνα του δήμου Θηβαίων, σε μια έκταση όπου κυριαρχεί το πράσινο της φύσης και το μπλε του ουρανού. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002, και είναι το πρώτο, και ίσως το μοναδικό στον κόσμο, κατάστημα κράτησης που λειτουργεί ως θεραπευτικό πρόγραμμα. Υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Απευθύνεται σε χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, άντρες και γυναίκες, που βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης για διάφορα αδικήματα, και επιθυμούν παράλληλα να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα απεξάρτησης.

Το φυσικό περιβάλλον, οι ανθρώπινες συνθήκες κράτησης, καθώς και οι θεραπευτικές και άλλες δραστηριότητες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εικόνα που παρουσιάζει το ΚΑΤΚ από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα. Σε αυτό το χώρο απουσιάζουν οι συμπλοκές και οι τραυματισμοί, οι απόπειρες αυτοτραυματισμών ή αυτοκτονιών και η χρήση ουσιών. Η απουσία της τελευταίας διαπιστώνεται και από τις ουροληψίες που διενεργούνται τακτικά σε όλα τα μέλη του προγράμματος. Η πιο σημαντική όμως απόδειξη ότι το ΚΑΤΚ είναι ένα φιλόξενο περιβάλλον, είναι η οικειοθελής παραίτηση πολλών θεραπευόμενων από το δικαίωμα της υπό όρους απόλυσης, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους, καθώς και η επιθυμία τους μετά την αποφυλάκιση να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του ΚΑΤΚ..