Κοινωνική επανένταξη

Η Κοινωνική Επανένταξη είναι η τελευταία φάση του προγράμματος. Σε αυτήν εντάσσονται τα μέλη μετά την αποφυλάκισή τους και αφού έχουν συμμετάσχει στη φάση της κοινότητας. Η φάση της Κοινωνικής Επανένταξης είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα, η πιο δημιουργική αλλά και η πιο απαιτητική φάση αυτού του ταξιδιού που λέγεται απεξάρτηση. Αν στις κλειστές φάσεις του προγράμματος τα μέλη «προβάρουν» έναν άλλο τρόπο ζωής, εδώ καλούνται να δοκιμάσουν να τον ζήσουν, καθαροί από ουσίες. Η θεραπευτική ομάδα της Επανένταξης αποτελεί συνοδοιπόρο και πολύτιμο βοηθό για τον καθένα που δοκιμάζει νέους δρόμους στη ζωή του. Είναι η πρώτη παρέα, αλλά και ο ασφαλής χώρος για να μοιραστεί τις χαρές και τις δυσκολίες της καθημερινότητας.