Ομάδες οικογένειας

Η εξάρτηση από ουσίες και οι φυλακίσεις δεν ταλαιπωρούν μόνο τους χρήστες αλλά και τους οικείους τους: γονείς, συντρόφους –συζύγους, αδέλφια. Η αγωνία, ο φόβος, ο πόνος και άλλα βαριά συναισθήματα συντροφεύουν τις οικογένειες των χρηστών. Τα ερωτηματικά και τα διλλήματα για το «γιατί» και το «πώς» γίνονται βασανιστικά, ενώ πολλές φορές το πρόβλημα μοιάζει άλυτο. Οι ομάδες οικογενειών των μελών του προγράμματος σκοπό έχουν να ενημερώσουν, να ανακουφίσουν και να βοηθήσουν όλη την οικογένεια να υιοθετήσει πιο λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας και «σχετίζεσθαι», προκειμένου να συνδράμει στην αλλαγή του χρήστη ουσιών. Οι ομάδες πραγματοποιούνται στους χώρους του ΚΑΤΚ σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται και συναντήσεις με τα μέλη της οικογένειας ξεχωριστά.