Ανθρώπινο δυναμικό

Στο ΚΑΤΚ, εκτός των τμημάτων διοίκησης, λογιστηρίου, νοσηλείας και φύλαξης, λειτουργεί θεραπευτική ομάδα που αποτελείται από ψυχίατρο-επιστημονικά υπεύθυνο, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγο και ειδικούς θεραπευτές ενώ με το πρόγραμμα συνεργάζονται εκπαιδευτές και θεραπευτές τέχνης. Επιπλέον λειτουργεί τμήμα τεχνικών το οποίο επιβλέπει και βοηθά στην εργασία των μελών του προγράμματος.